UAB „DOMINIS“ – daugiau nei priešgaisrinė sauga!  Įmonė prekiauja:

 • visų rūšių ugnies gesintuvais;
 • gaisrinio vandentiekio įranga;
 • gaisriniais stendais ir jų komplektacija;
 • gaisrinės ir darbo saugos lipdukais;
 • kitomis gaisrinės ir darbo saugos priemonėmis.   

UAB „DOMINIS“ teikiamos paslaugos:

 • visų rūšių bei talpų ugnies gesintuvų techninis aptarnavimas, gesintuvų patikra;
 • gaisrinio čiaupo patikros darbai;
 • slėginių gaisrinių žarnų išbandymo, džiovinimo, įrišimo, perkantavimo darbai;
 • patalpų evakuacijos planų braižymas ir rėminimas;
 • objektų gaisrinio ūkio priežiūra bei komplektacija.

UAB „DOMINIS“ įsipareigoja:

 • surinkti informaciją apie gaisrinio ūkio būklę Jūsų įstaigoje bei jos padaliniuose;
 • surinktą informaciją įtraukti į UAB „DOMINIS“ duomenų bazes ir sekti visų gesintuvų galiojimo terminus;
 • laiku pratęsti ugnies gesintuvų galiojimo terminus, atliekant pagal būtinybę jų patikrą, užpildymą, remontą;
 • nemokamai savo transportu surinkti gesintuvus techniniam aptarnavimui ir pristatyti atgal;
 • aptarnavimo metu, kad nekiltų gaisro pavojaus, užsakovui pageidaujant, palikti pakaitinius gesintuvus;
 • konsultuoti visais gaisrinės saugos klausimais bei komplektuoti gaisrinį ūkį pagal galiojančias normas ir standartus.

UAB „DOMINIS“ specialistai įgiję sėkmingą profesinės veiklos patirtį, turi visus būtinus kvalifikacinius pažymėjimus savo veiklai vykdyti, nuolat kelia kompetenciją įvairiose seminaruose, bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis.

„Saugiai Gyventi Verta!“ – UAB „DOMINIS“.

Back to Top